Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά
Συγγραφέας: Ανδρέας Μουστοξύδης
Αριθμός 1


ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ
Η
ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Ἰανουάριος 1843Ἀριθμ. 1.
Ελληνομνήμων-1 decoration.jpg


Ἀγγελία....................................................................................................................................................................................................................................................1

Ὀλίγα τινὰ περὶ τῆς Χερσονήσου Μεθάνων....................................................................................................................................................................................................................................................3

Παναγιώτης Δοξαρᾶς....................................................................................................................................................................................................................................................17

Περὶ τινων πονηματίων καὶ ὑπομνημάτων ἀναφερομένων εὶς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἠπείρου, Αἰτωλίας, Ἀκαρνανίας καὶ τῶν παρακειμένων νήσων....................................................................................................................................................................................................................................................41

Ὀρθὴ γραφὴ τοῦ ὀνόματος τῆς ΚορΗΣίας, πόλεως τῆς νήσου Κέω....................................................................................................................................................................................................................................................60

Κατάλογος τῶν ἑλληνιστὶ μεταφρασθέντων δοκίμων λατίνων συγγραφέων....................................................................................................................................................................................................................................................64