Αθηναΐς/Α/5/Αίνιγμα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 5
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 5
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Αἴνιγμα


ΑΙΝΙΓΜΑ Ε΄.

Φίλοι σκοτίζεσθε
ὁπόταν λείψω.
Ἂν λείψῃ τι…
Τότε κρημνίζεσθε
πάλιν, ἂν λείψω·
τί εἶμαι; τί;…