Αθηναΐς/Α/4/Αίνιγμα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 4
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 4
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Αἴνιγμα


ΑΙΝΙΓΜΑ Δ΄.

Ἐγὼ βέβαια δὲν εἶμαι· ἀλλὰ τίς;–θὰ μ’ ἐννοήσῃς,
Ἂν μὲ ἀναγραμματήσῃς· πῶς;–Θὰ μὲ καταβροχθήσῃς.