Συνθήκη της Λωζάνης


Συνθήκη της Λωζάνης
30 Ιανουαρίου και 24 Ιουλίου 1923Wikipedia logo
Η Βικιπαίδεια έχει άρθρο που έχει σχέση με το:

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Πράξεις που υπογράφηκαν στη Λωζάννη στις 30 Ιανουαρίου και 24 Ιουλίου 1923. Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1992.