Συναγωγή παροιμιών/Αρχή του ξʹ στοιχείου

Συναγωγὴ παροιμιῶν
Συγγραφέας:
Ἀρχὴ τοῦ ξʹ στοιχείου


Τὸ ξʹ μετὰ τοῦ εʹΕπεξεργασία


Ξένος ἔλθοι ὅστις ὀνήσει.

Τὸ ξʹ μετὰ τοῦ υʹΕπεξεργασία


Ξυρεῖ ἐν χρῶι.
Ξυρὸς εἰς ἀκόνην.
Ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ᾽ ὀρθόν.
Ξὺν τῶι θεῶι πᾶς καὶ γελᾶι κὀδύρεται.
Ξύμβολος ἀγαθὸς ἢ καὶ φαῦλος.
Ξυνὸς Ἐνυάλιος καὶ τὸν κτανέοντα κατέκτα.
Ξυγγνώμη πρωτοπείρωι.