Συγγραφέας:Σοφοκλής

Συγγραφείς: Σοφοκλής
(497 π.Χ. - 406 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Sophocles.jpg
Σοφοκλής