Ελληνική Ανθολογία/XVI/285 Λεοντίου σχολαστικού

AG XVI 285 Εις εικόνα κιθαριστρίας διάχρυσον
Συγγραφέας:
Ελληνική Ανθολογία, XVI (βιβλίο 16ο, Πλανούδειο Παράρτημα)
Εις εικόνα κιθαριστρίας διάχρυσον, Λεοντίου σχολαστικού, Ελληνική Ανθολογία, Βιβλίο 16o, επίγραμμα 285 (AG XVI 296)


XVI 285 Λεοντίου σχολαστικούΕπεξεργασία

Εις εικόνα κιθαριστρίας διάχρυσον
Οὐ τις ἐπ Ἀνθούση χρυσόν βάλεν, ἀλλὰ και αὐτὴ ἆμφεχύθη Κρονίδης, ὡς το πάρος Δανάη,
σώματι δ΄ οὐκ ἐπέλασσεν ἐπεί νόον έλλαβεν αίδώς, μη τινι Μουσάων μίσγαιτε οὐκ ἐθέλων.


μετάφραση: Ελληνική Ανθολογία/XVI/285 μετάφραση

XVI 285 Λεοντίου σχολαστικούΕπεξεργασία

Στη διάχρυση εικόνα κιθαρίστριας
Κανένας στην Ανθούσα δεν έβαλε χρυσό, αλλά σε και αυτήν χύθηκε ο Κρονίδης (ο Δίας), όπως παλιά και στη Δανάη,
το σώμα της όμως δεν το πήρε, γιατί στο νου του μπήκε η ντροπή, μήπως με κάποια από τις Μούσες σμίξει άθελά του.