Συγγραφείς: Φλάβιος Ἀρριανός
(~95 μ.Χ. – ~180 μ.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.


Έργα Επεξεργασία