Διατριβαί
Συγγραφέας: Αρριανός
Φιλοσοφικαί διατριβαί