Συγγραφείς: Ανακρέων
(περ. 572 π.Χ. – περ. 485 π.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. Aρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής, θεωρούμενος ένας από τους εννέα λυρικούς ποιητές της αρχαιότητας. Ο Ανακρέων, αν και υπερασπιστής του μέτρου, θεω­ρήθηκε από τους μεταγενέστερούς του λανθασμένα γλεντζές και μέθυσος.
Ανακρέων

ΠοιήματαΕπεξεργασία