Παρακαλώ σε αλαφοκυνηγήτρα

Γουνοῡμαί σ' ἐλαφηβόλε
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ηλίας Βουτιερίδης
Πρωτότυπο κείμενο


Παρακαλώ σε αλαφοκυνηγήτρα
ξανθιά του Δία θυγατέρα,
των αγριμιών, Άρτεμη, αφέντρα
τώρα στα ρέματα έλα του Ληθαίου.
Στην πολιτείαν ανθρώπων λυπημένων
χαρούμενη εσύ ρίχνε τη ματιά σου.
Γιατί δεν προστατεύεις
ανήμερους πολίτες.