Γουνούμαί σ' ελαφηβόλε

Γουνούμαί σ' ελαφηβόλε
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ηλίας Βουτιερίδης


Γουνοῡμαί σ' ἐλαφηβόλε,
ξανθὴ παῑ Διός, ἀγρίων
δέσποιν' Ἄρτεμι θηρῶν·
ἵκου νῦν ἐπὶ Ληθαίου
δίνῃσι, θρασυκαρδίων δ'
ἀνδρῶν ἐγκαθόρα πόλιν
χαίρουσ'· οὐ γὰρ ανημέρους
ποιμαίνεις πολιήτας.


Παρακαλώ σε αλαφοκυνηγήτρα
ξανθιά του Δία θυγατέρα,
των αγριμιών, Άρτεμη, αφέντρα
τώρα στα ρέματα έλα του Ληθαίου.
Στην πολιτείαν ανθρώπων λυπημένων
χαρούμενη εσύ ρίχνε τη ματιά σου.
Γιατί δεν προστατεύεις
ανήμερους πολίτες.

Μετάφραση Ηλία Βουτιερίδη