Παλατινή Ανθολογία/VII/469 Χαιρήμονος

AP VII 469 ὔβουλόν τέκνωσεν Ἀθηναγόρης
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, VII (βιβλίο 7ο Επιτύμβια επιγράμματα)
ὔβουλόν τέκνωσεν Ἀθηναγόρης, Χαιρήμονος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 7ο, επίγραμμα 469 (AP VII 469)


VII 469 Χαιρήμονος Επεξεργασία

εὔβουλόν τέκνωσεν Ἀθηναγόρης περὶ πάντων ἥσσονα μὲν μοίρᾳ, κρέσσονα δ᾽ εὐλογίᾳ.