Παλατινή Ανθολογία/VI/33 Μαίκιου Κόιντου

AP VI 33 Αἰγιαλῖτα Πρίηπε, σαγηνευτῆρες ἔθηκαν δῶρα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, VI (βιβλίο 6ο, Αναθηματικά επιγράμματα)
Αἰγιαλῖτα Πρίηπε, σαγηνευτῆρες ἔθηκαν δῶρα, Μαίκιος Κόιντος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 6ο, επίγραμμα 33, (AP VI 33)


VI 33 Μαίκιου ΚόιντουΕπεξεργασία

Αἰγιαλῖτα Πρίηπε, σαγηνευτῆρες ἔθηκαν δῶρα παρ' ἀκταίης σοὶ τάδ' ἐπωφελίης,
θύννων εὐκλώστοιο λίνου βυσσώμασι ῥόμβον φράξαντες γλαυκαῖς ἐν παρόδοις πελάγευς?
φηγίνεον κρητῆρα καὶ αὐτούργητον ἐρείχης βάθρον ἰδ' ὑαλέην οἰνοδόκον κύλικα,
ὡς ἂν ὑπ' ὀρχησμῶν λελυγισμένον ἔγκοπον ἴχνος ἀμπαύσηις ξηρὴν δίψαν ἐλαυνόμενος.