Παλατινή Ανθολογία/V/97 Ρουφίνου

Εἰ μὲν ἐπ΄ ἀμφοτέροισιν͵ Ἔρως͵ ἴσα τόξα τιταίνεις
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Εἰ μὲν ἐπ΄ ἀμφοτέροισιν͵ Ἔρως͵ ἴσα τόξα τιταίνεις, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 97)


V 97 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Εἰ μὲν ἐπ΄ ἀμφοτέροισιν͵ Ἔρως͵ ἴσα τόξα τιταίνεις͵ εἶ θεός· εἰ δὲ ῥέπεις πρὸς μέρος͵ οὐ θεὸς εἶ.