Παλατινή Ανθολογία/V/94 Ρουφίνου

Ὄμματ΄ ἔχεις ῞Ηρης͵ Μελίτη
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Ὄμματ΄ ἔχεις ῞Ηρης͵ Μελίτη, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 94)


V 94 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Ὄμματ΄ ἔχεις ῞Ηρης͵ Μελίτη͵ τὰς χεῖρας Ἀθήνης͵ τοὺς μαζοὺς Παφίης͵ τὰ σφυρὰ τῆς Θέτιδος.
εὐδαίμων ὁ βλέπων σε͵ τρισόλβιος ὅστις ἀκούει͵ἡμίθεος δ΄ ὁ φιλῶν͵ ἀθάνατος δ΄ ὁ γαμῶν.
Τα μάτια έχεις της Ήρας, Μελίτη, τα χέρια της Αθηνάς τα στήθια της Αφροδίτης, τα πόδια της Θέτιδος
Ευτυχισμένος αυτός που σε βλέπει, πανευτυχής αυτός που σε ακούει, ημίθεος αυτός που σε φιλά, αθάνατος αυτός που σε γαμά