Παλατινή Ανθολογία/V/88 Ρουφίνου

Εἰ δυσὶν οὐκ ἴσχυσας ἴσην φλόγα͵ πυρφόρε͵ καῦσαι
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Εἰ δυσὶν οὐκ ἴσχυσας ἴσην φλόγα͵ πυρφόρε͵ καῦσαι, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 88)


V 88 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Εἰ δυσὶν οὐκ ἴσχυσας ἴσην φλόγα͵ πυρφόρε͵ καῦσαι͵ τὴν ἑνὶ καιομένην ἢ σβέσον ἢ μετάθες.