Παλατινή Ανθολογία/V/73 Ρουφίνου

Δαίμονες͵ οὐκ ᾔδειν͵ ὅτι λούεται ἡ Κυθέρεια
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Δαίμονες͵ οὐκ ᾔδειν͵ ὅτι λούεται ἡ Κυθέρεια, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 73)


V 73 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Δαίμονες͵ οὐκ ᾔδειν͵ ὅτι λούεται ἡ Κυθέρεια͵ χερσὶ καταυχενίους λυσαμένη πλοκάμους.
ἱλήκοις͵ δέσποινα͵ καὶ ὄμμασιν ἡμετέροισι μήποτε μηνίσῃς θεῖον ἰδοῦσι τύπον.
νῦν ἔγνων· Ροδόκλεια καὶ οὐ Κύπρις. εἶτα τὸ κάλλος τοῦτο πόθεν; σύ͵ δοκῶ͵ τὴν θεὸν ἐκδέδυκας.
Δέν ήξερα πώς λούζεται, Θεοί μου, η Αφροδίτη μέ τίς πλεξούδες ξέπλεκες. Λυπήσου με, Κυρά μου,
καί μέ τά μάτια πού τό θείο κορμί είδαν μή κακιώσεις. Μά τώρα τό κατάλαβα• δέν είναι η Κυθέρεια
αλλά η Ροδόκλεια• μ’ από πού τόση ομορφιά τή βρήκε ; Θαρρώ στ’ αλήθεια τή θεά τήν έχει ξεγυμνώσει.