Παλατινή Ανθολογία/V/70 Ρουφίνου

AP V 70 Κάλλος ἔχεις Κύπριδος
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Κάλλος ἔχεις Κύπριδος, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 5o, επίγραμμα 70 (AP V 70)


V 70 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Κάλλος ἔχεις Κύπριδος͵ Πειθοῦς στόμα͵ σῶμα καὶ ἀκμὴν εἰαρινῶν Ὡρῶν͵ φθέγμα δὲ Καλλιόπης͵
νοῦν καὶ σωφροσύνην Θέμιδος καὶ χεῖρας Ἀθήνης· σὺν σοὶ δ΄ αἱ Χάριτες τέσσαρές εἰσι͵ Φίλη.
Την ομορφιά έχεις της Αφροδίτης, της Πειθούς το στόμα και την ακμή των ανοιξιάτικων Ωρών, τη φωνή δε της Καλλιόπης
το νου και τη σωφροσύνη της Θέμιδος και τα χέρια της Αθηνάς· μαζί με εσένα, οι Χάριτες τέσσερις είναι, Φίλη