Παλατινή Ανθολογία/V/272 Παύλου του Σιλεντιάριου

Μαζοὺς χερσὶν ἔχω, στόματι στόμα, καὶ περὶ δειρὴν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Μαζοὺς χερσὶν ἔχω, στόματι στόμα, καὶ περὶ δειρὴν, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 272 (AP V 272)


V 272 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Μαζοὺς χερσὶν ἔχω, στόματι στόμα, καὶ περὶ δειρὴν ἄσχετα λυσσώων βόσκομαι ἀργυφέην,
οὔπω δ’ Ἀφρογένειαν ὅλην ἕλον˙ ἀλλ’ ἔτι κάμνω, παρθένον ἀμφιέπων λέκτρον ἀναινομένην.
ἥμισυ γὰρ Παφίῃ, τὸ δ’ ἄρ’ ἥμισυ δῶκεν Ἀθήνῃ˙ αὐτὰρ ἐγὼ μέσσος τήκομαι ἀμφοτέρων.