Παλατινή Ανθολογία/V/258 Παύλου του Σιλεντιάριου

Πρόκριτός εστι, Φίλιννα, τεὴ ῥυτὶς ἢ ὀπὸς ἥβης
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Πρόκριτός εστι, Φίλιννα, τεὴ ῥυτὶς ἢ ὀπὸς ἥβης, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 258 (AP V 258)


V 258 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Πρόκριτός εστι, Φίλιννα, τεὴ ῥυτὶς ἢ ὀπὸς ἥβης, πάσης. ἱμείρω δ’ ἀμφὶς ἔχειν παλάμαις
μᾶλλον ἐγὼ σέο μῆλα καρηβαρέοντα κορύμβοις, ἢ μαζὸν νεαρῆς ὄρθιον ἡλικίης.
σὸν γὰρ ἔτι φθινόπωρον ὑπέρτερον εἴαρος ἄλλης, χεῖμα σὸν ἀλλοτρίου θερμότερον θέρεος.