Παλατινή Ανθολογία/V/252 Παύλου του Σιλεντιάριου

Ῥίψωμεν, χαρίεσσα, τὰ φάρεα. γυμνὰ δὲ γυμνοῖς
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Ῥίψωμεν, χαρίεσσα, τὰ φάρεα. γυμνὰ δὲ γυμνοῖς, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 252 (AP V 252)


V 252 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Ῥίψωμεν, χαρίεσσα, τὰ φάρεα. γυμνὰ δὲ γυμνοῖς ἐμπελάσει γυίοις γυῖα περιπλοκάδην.
μηδὲν ἔοι τὸ μεταξύ. Σεμιράμιδος γὰρ ἐκεῖνο τεῖχος ἐμοὶ δοκέει λεπτὸν ὕφασμα σέθεν.
στήθεα δ’ ἐζεύχθω, τά τε χείλεα. τἆλλα δὲ σιγῇ κρυπτέον. ἐχθαίρω τὴν ἀθυροστομίην.