Παλατινή Ανθολογία/V/245 Μακηδονίου του υπατικού

AP V 245 Κιχλίζεις, χρεμέτισμα γάμου προκέλευθον ἱεῖσα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Κιχλίζεις, χρεμέτισμα γάμου προκέλευθον ἱεῖσα, Μακηδονίου του υπατικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 245 (AP V 245)


V 245 Μακηδονίου του υπατικούΕπεξεργασία

Κιχλίζεις, χρεμέτισμα γάμου προκέλευθον ἱεῖσα, ἥσυχά μοι νεύεις˙ πάντα μάτην ἐρέθεις.
ὤμοσα τὴν δυςέρωτα κόρην, τριςὶν ὤμοσα πέτραις, μήποτε μειλιχίοις ὄμμασιν είσιδέειν.
παῖζε μόνη τὸ φίλημα˙μάτην πόππυζε σεαυτῇ χείλεσιν γυμνοτάτοις, οὔ τινι μισγομένοις.
αὐτὰρ ἐγὼν ἑτέρην ὁδὸν ἔρχομαι˙ εἰσὶ γὰρ ἄλλαι κρέσσονες εὐλέκτρον Κυπρίδος ἐργάτιδες.