Παλατινή Ανθολογία/V/236 Παύλου του Σιλεντιάριου

Ναὶ τάχα Τανταλέης ᾿Αχερόντια πήματα ποινῆς
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Ναὶ τάχα Τανταλέης ᾿Αχερόντια πήματα ποινῆς, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 236 (AP V 236)


V 236 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Ναὶ τάχα Τανταλέης ᾿Αχερόντια πήματα ποινῆς ἡμετέρων ἀχέων ἐστὶν ἐλαφρότερα.
οὐ γάρ, ἰδὼν σέο κάλλος, ἀπείργετο χείλεα μίξαι χείλεϊ σῷ ῥοδέων ἁβροτέρῳ4 καλύκων,
Τάνταλος ἀκριτόδακρυς· ὑπερτέλλοντα δὲ πέτρον δείδιεν, ἀλλὰ θανεῖν δεύτερον οὐ δύναται.
αὐτὰρ ἐγὼ ζωὸς μὲν ἐὼν κατατήκομαι οἴστρῳ, ἐκ δ᾿ ὀλιγοδανίης καὶ μόρον ἐγγὺς ἔχω.