Παλατινή Ανθολογία/V/230 Παύλου του Σιλεντιάριου

Χρυσείης ἐρύσασα μίαν τρίχα Δωρὶς ἐθείρης
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Χρυσείης ἐρύσασα μίαν τρίχα Δωρὶς ἐθείρης, Παύλος ο Σιλεντιάριος, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 230 (AP V 230)


V 230 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Χρυσείης ἐρύσασα μίαν τρίχα Δωρὶς ἐθείρης, οἷα δορικτήτους δῆσεν ἐμεῦ παλάμας.
αὐτὰρ ἐγὼ τὸ πρὶν μὲν ἐκάγχασα, δεσμὰ τινάξαι Δωρίδος ἱμερτῆς εὐμαρὲς οἰόμενος.
ὡς δὲ διαρρῆξαι σθένος οὐκ ἔχον, ἔστενον ἤδη οἷά τε χαλκείῃ σφιγκτὸς ἀλυκτοπέδῃ.
καὶ νῦν ὁ τρισάποτμος ἀπὸ τριχὸς ἠέρτημαι, δεσπότις ἔνθ’ ἐρύσῃ, πυκνὰ μεθελκόμενος.