Παλατινή Ανθολογία/V/224 Μακηδονίου του υπατικού

AP V 224 Λῆξον, Ἔρως, κραδίης τε καὶ ἥπατος
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Λῆξον, Ἔρως, κραδίης τε καὶ ἥπατος, Μακηδονίου του υπατικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 5ο, επίγραμμα 246 (AP V 224)


V 224 Μακηδονίου του υπατικούΕπεξεργασία

Λῆξον, Ἔρως, κραδίης τε καὶ ἥπατος· εἰ δ’ ἐπιθυμεῖς βάλλειν, ἄλλο τί μου τῶν μελέων μετάβα.