Παλατινή Ανθολογία/V/103 Ρουφίνου

AP V 103 Μέχρι τίνος͵ Προδίκη͵ παρακλαύσομαι;
Συγγραφέας:
Μέχρι τίνος͵ Προδίκη͵ παρακλαύσομαι;, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 103)


V 103 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Μέχρι τίνος͵ Προδίκη͵ παρακλαύσομαι; ἄχρι τίνος σε γουνάσομαι͵ στερεή͵ μηδὲν ἀκουόμενος;
ἤδη καὶ λευκαί σοι ἐπισκιρτῶσιν ἔθειραι͵ καὶ τάχα μοι δώσεις ὡς Ἑκάβη Πριάμῳ.
Ώς πότε πιά, Προδίκη, θέ νά κλαίω; Ώς πότε πιά, σκληρή, θά σέ ικετεύω
χωρίς καμμιά ανταπόκριση• πιά τώρα αρχίσανε ν’ ασπρίζουν τά μαλλιά σου
καί θέ νά μού δοθείς σύντομα, όπως εδόθηκε στόν Πρίαμο η Εκάβη.