Παλατινή Ανθολογία/IX/587 Ευτολμίου ιλλουστρίου

AP IX 587 εἰς θερμοχύτην
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
εἰς θερμοχύτην, Ευτολμίου ιλλουστρίου, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 587 (AP IX 587)


IX 587 Ευτολμίου ιλλουστρίουΕπεξεργασία

εἰς θερμοχύτην
Βάκχῳ καὶ Νύμφαις μέσος ἵσταμαι: ἐν δὲ κυπέλλοις αἰεὶ τόνδε χέω τὸν παραλειπόμενον.