Παλατινή Ανθολογία/IX/569 Εμπεδοκλέους

AP ΙΧ 569 'Ηδη γάρ ποτ' εγώ γενόμην κούρός τε
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, ΙΧ (βιβλίο 9ο)
'Ηδη γάρ ποτ' εγώ γενόμην κούρός τε, Εμπεδοκλέους, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο (AP ΙΧ 569)


ΙΧ 569 ΕμπεδοκλέουςΕπεξεργασία

'Ηδη γάρ ποτ' εγώ γενόμην κούρός τε κόρη τε θάμνος τ' οιωνός τε καί εξ αλός έμπυρος ιχθύς
.................................................... Ω φίλοι, οί μέγα άστυ κατά ξανθού 'Ακράγαντος
ναίετ' αν' άκρα πόλιος, αγαθών μελεδήμονες έργων, χαίρετ': εγώ δ' ύμμιν θεός άμβροτος, ουκέτι θνητός
πωλεύμαι μετά πάσι τετιμένος, ώσπερ έοικεν, ταινίαις τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις.