Παλατινή Ανθολογία/IX/55 Λουκιλλίου οι μεν Μενεκράτους Σαμίου

Εἴ τις γηράσας ζῇν εὔχεται
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο)
Εἴ τις γηράσας ζῇν εὔχεται, Λουκίλλιος ή Μενεκράτης ο Σάμιος, Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 9o, 55 (AP IX 55)


IX 55 Λουκιλλίου οι μεν Μενεκράτους ΣαμίουΕπεξεργασία

Εἴ τις γηράσας ζῇν εὔχεται, ἄξιος ἐστι γηράσκειν πολλῶν εἰς ἐτέων δεκάδας


Μετάφραση: Παλατινή Ανθολογία/IX/55 μετάφραση

IX 55 Λουκιλλίου οι μεν Μενεκράτους ΣαμίουΕπεξεργασία

Αν κάποιος, αν και γέρασε, εύχεται να ζει, άξιος είναι να γερνάει πολλών ετών δεκάδες