Παλατινή Ανθολογία/IX/54 Μενεκράτους

AP ΙΧ 54 Γῆρας ἐπὰν μὲν ἀπῇ, πᾶς εὔχεται
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, ΙΧ (βιβλίο 9ο)
Γῆρας ἐπὰν μὲν ἀπῇ, πᾶς εὔχεται, Μενεκράτους (αποδίδεται στον Μενεκράτη το Σμυρναίο, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 54 (AP ΙΧ 54)


IX 54 ΜενεκράτουςΕπεξεργασία

Γῆρας ἐπὰν μὲν ἀπῇ, πᾶς εὔχεται• ἤν δέ ποτ' ἔλθῃ, μέμφεται• ἔστι δ' ἀεὶ κρεῖσσον ὀφειλόμενον