Παλατινή Ανθολογία/IX/27 Παρμενίωνος ή Αρχία

AP IX 27 Εὔφημος γλώσσῃ παραμείβεο τὰν λάλον
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο)
Εὔφημος γλώσσῃ παραμείβεο τὰν λάλον, Παρμενίωνος ή Αρχία, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα (AP IX 27)


IX 27 Παρμενίωνος ή ΑρχίαΕπεξεργασία

Εὔφημος γλώσσῃ παραμείβεο τὰν λάλον ᾿Ηχὼ κοὐ λάλον, ἤν τι κλύω, τοῦτ' ἀπαμειβομέναν.
εἰς σὲ γάρ, ὃν σὺ λέγεις, στρέψω λόγον• ἢν δὲ σιωπᾷς, σιγήσω. τίς ἐμεῦ γλῶσσα δικαιοτέρη;