Παλατινή Ανθολογία/IX/136 Κύρου του Πανοπολίτη

ΙΧ 136 Αἴθε πατὴρ μ’ ἐδίδαξε δαςύτριχα μῆλα νομεύειν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
Αἴθε πατὴρ μ’ ἐδίδαξε δαςύτριχα μῆλα νομεύειν, Κύρου του Πανοπολίτη, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 136, (AP ΙΧ 136)


ΙΧ 136 Κύρου του ΠανοπολίτηΕπεξεργασία

Αἴθε πατὴρ μ’ ἐδίδαξε δαςύτριχα μῆλα νομεύειν, ὥς κεν ὑπὸ πτελέῃσι καθήμενος ἢ ὑπὸ πέτρῃς,
συρίσδων καλάμοισιν, ἐμὰς τέρπεσκον ἀνίας. Πιερίδες, φεύγωμεν ἐϋκτιμένην πόλιν˙ ἄλλην
πατρίδα μαστεύσωμεν. Ἀπαγγελέω δ’ ἄρα πᾶσιν ὡς ὀλοοὶ κηφῆνες ἐδηλήσαντο μελίσσας.