Παλατινή Ανθολογία/IX/110 Αλφειού του Μυτιληναίου

IX 110 Οὐ στέργω βαθυληίους ἀρούρας
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 9ο) Επιδεικτικά επιγράμματα
Οὐ στέργω βαθυληίους ἀρούρας, Αλφειού του Μυτιληναίου, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9o, επίγραμμα 110 (AP IX 110)


IX 110 Αλφειού του ΜυτιληναίουΕπεξεργασία

Οὐ στέργω βαθυληίους ἀρούρας, οὐκ ὄλβον πολύχρυσον, οἷα Γύγης.
αὐτάρκους ἔραμαι βίου, Μακρῖνε· τὸ Μηθὲν γὰρ ἄγαν ἄγαν με τέρπει.