Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 48 τοῦθ’ ἱκανὸν συνετῆι Βιθυνίδι τοὐγγύθι κεῖσθαι
Συγγραφέας:
Πάπυρος του Μιλάνου
τοῦθ’ ἱκανὸν συνετῆι Βιθυνίδι τοὐγγύθι κεῖσθαι, Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 48


Ποσειδίππου 48Επεξεργασία

τοῦθ’ ἱκανὸν συνετῆι Βιθυνίδι τοὐγγύθι κεῖσ[θαι] τῆι δούλη[ι χ]ρηστῶν, ὦ Θέμι, δεσποτέων·
[οὐ γὰρ] ἐλευθερίηι προσεμόχθεον, εὖ χαριτοῦμ[αι,] [ ἥτις ἔ]χ̣ω̣ στήλην κρέσσον’ ἐλευθερίης.


Μετάφραση: Νίκος Σαραντάκος

Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο/Ποσείδιππος/48


Ποσείδιππος 48 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)Επεξεργασία

Σ’ εμέ τη συνετή, τη Βιθυνίδα, μου αρκεί
πλάι σε καλούς αφέντες να’ μαι σκλάβα εγώ θαμμένη
τη λευτεριά δεν την πεθύμησα, να μένει·
από τη λευτεριά καλύτερ’ είν’ η στήλη μου η νεκρική.