Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 37 Ἀρσινόη, σοὶ τήνδε λύρην ὑπὸ χειρὸς
Συγγραφέας:
μεταφράστηκε από συντάκτες της Βικιθήκης
Πάπυρος του Μιλάνου
Ἀρσινόη, σοὶ τήνδε λύρην ὑπὸ χειρὸς, Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 37


Ποσειδίππου 37Επεξεργασία

Αρσινόη, σε εσένα, αυτήν τη λύρα που έπαιζε τραγουδιστής, έφερε δελφίνι του Αρίονα
...από το κύμα, αλλά όταν εκείνος... τα λευκά περνά πελάγη...
και όλες .... φωνή ... τραγουδιστή
Ανάθημα σε εσένα, ω Φιλάδελφε, ... αυτόν δέξου, .... του ναού σου.


το πρωτότυπο: Πάπυρος του Μιλάνου/37

Ποσειδίππου 37Επεξεργασία

Ἀρσινόη, σοὶ τή[ν]δε λύρην ὑπὸ χειρ[ὸς ἀοιδο]ῦ φθεγξαμ[ένην] δελφὶς ἤγαγ’ Ἀριόνιο[ς
ου..ελου[....]ας ἐκ κύματος ἀλλ’ οτ[ κεῖνος αν[....]ς λευκὰ περᾶι πελά[γη
πολλαπο[....].τητι καὶ αἰ όλα τῆι .[φωνῆι π[....]ακον κανον ἀηδον[
ἄνθεμα δ’[ὦ Φιλ]άδελφε, τὸν ἤλασεν [......]ιων, τόνδε δέ[χου, .]υσου μ<ε>ίλια ναοπόλο[υ.