Με τον τίτλο Ο έρως υπάρχουν

  • Ὁ ἔρως, ποίημα του Δημήτριου Βαρδουνιώτη
  • Ὁ ἔρως, ποίημα του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή