Ο έρως (Βαρδουνιώτης)

Ὁ ἔρως
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889 του Κωνσταντίνου Σκόκου


Ο ΕΡΩΣ
(Κατὰ τὸ τοῦ Μεταστασίου)

Στενάζει γιὰ τὸν ἔρωτα πονεῖ κάθε ψυχὴ
Καὶ δὲν ὑπῆρξε εὐτυχὴς μ’ αὐτὸν ποτὲ καμμιά.
Κι’ ἂν τὴν ἀφίνῃ, θλίβεται, μαραίνεται ἡ πτωχή·
Πάντα πικρὸ παράπονο τῆς τρώγει τὴν καρδιά.

*

Γιατὶ λοιπὸν αἰώνια νὰ θλίβεσαι, θνητέ,
Ἀφοῦ νὰ ζήσῃς εὐτυχὴς δὲν ξεύρεις, δὲν μπορεῖς,
Μαζῆ μ’ ἐμένα, οὔτε κᾄν χωρὶς ἐμὲ ποτὲ
Γλυκειὰ ζωὴ καὶ ὤμορφη στὸν κόσμο νὰ χαρῇς;
Ἐν Ἄργει

Δ. Κ. Βαρδουνιωτησ