Ομήρου επιγράμματα

Επιγράμματα που αποδίδονται στον Όμηρο από την Ελληνική Ανθολογία
Συγγραφέας:
Επιγράμματα που αναπαράγονται στην Παλατινή Ανθολογία και την Ανθολογία του Πλανούδη, αποδιδόμενα στον Όμηρο.
VII 153 Ομήρου ή Κλεοβούλου του ΛινδίουΕπεξεργασία

χαλκῆ παρθένος εἰμί͵ Μίδα δ΄ ἐπὶ σήματι κεῖμαι.
ἔστ΄ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ͵
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ͵
ἀγγελέω παριοῦσι͵ Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.