Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο/Ποσείδιππος/46

Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 46 Γριά εγώ εργάτισσα, γέρασα με μωράκια
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Νίκος Σαραντάκος
Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο
Γριά εγώ εργάτισσα, γέρασα με μωράκια (Γρηῢς ἐγὼ χερνῆτις ἐπὶ βρεφέεσσιν ἐγήρων), Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 46, μετάφραση Νίκου Σαραντάκου, Ιστολόγιο Ν. Σαραντάκου, 2012


Ποσείδιππος 46 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)Επεξεργασία

Γριά εγώ εργάτισσα, γέρασα με μωράκια
εγώ η Βατίς, στο σπίτι της Αγαθονίκης στη Φωκίδα.
Πώς να δουλεύουν το μαλλί, κορδέλες για την κεφαλή
με νήματα πολύχρωμα τα μάθαινα να φτιάχνουν και σκουφάκια
και στο κατώφλι των νυφιάτικων θαλάμων σαν τα είδα
με θάψαν, τη γριά εμένα με τη βέργα μου, τα κοριτσάκια.


Το πρωτότυπο: Πάπυρος του Μιλάνου/46:


Ποσειδίππου 46Επεξεργασία

Γρηῢς ἐγὼ χερνῆτις ἐπὶ βρεφέεσσιν ἐγήρων, μισθία Φωκαϊκῆς Βατὶς Ἀθηνοδίκης,
εἴρια παιδεύουσα κομεῖν καὶ νήματα μίτραις ποικίλα καὶ τρητῶν πλέγματα κεκρυφάλων·
αἱ δ’ ἤδη θαλάμων ἐπὶ νύμφιον οὐδὸν ἰοῦσαι τὴν ναρθηκοφόρον γρηῢν ἔθαπτον ἐμέ