Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889/Κοινωνικά οξύμωρα

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1889
Δημιουργός: Ανώνυμος
Κοινωνικὰ ὀξύμωρα


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΞΥΜΩΡΑ
ΣΚΗΝΗ Α′.
[Ἐκ τῆς πραγματικῆς σχολῆς]

Ὁ καρπὸς τοῦ ἔρωτος εἰς τὰς ἀγκάλας ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΞΥΜΩΡΑ
ΣΚΗΝΗ Β′.
[Ἐκ τῆς ῥωμαντικῆς σχολῆς].

Ἡ σύζυγος εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ ΕΡΩΤΟΣ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΞΥΜΩΡΑ
ΣΚΗΝΗ Α′.

Ὁ πατὴρ, ὅταν ὁ υἱὸς τὸ γλεντᾷ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΞΥΜΩΡΑ
ΣΚΗΝΗ Β′.

Ὁ υἱός, ὅταν ὁ πατὴρ δουλεύῃ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΞΥΜΩΡΑ
ΣΚΗΝΗ Α′.

Η ΜΗΤΗΡ, ὅταν ἡ θυγάτηρ ῥεμβάζῃ εἰς τὴν αἴθουσαν.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΞΥΜΩΡΑ
ΣΚΗΝΗ B′.

Η ΚΟΡΗ ὅταν ἡ μήτηρ ῥεμβάζῃ εἰς τὸ πλυσταρεῖον.