Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888/Δ. Παπαρρηγόπουλος-Αθ. Χριστόπουλος

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1888
Ανώνυμος
Δ. Παπαρρηγόπουλος-Ἀθ. ΧριστόπουλοςΔ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ