Βίοι Σοφιστών (Φιλόστρατος): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων