Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικές με τους διαχειριστές (sysops), διαχειριστές διεπαφής (interface admins) και γραφειοκράτες (bureaucrats) της Βικιθήκης. Οι τρεις αυτές ιδιότητες είναι διακριτές στο λογισμικό MediaWiki το οποίο χρησιμοποιεί η Βικιθήκη. Μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα ή όχι για ένα χρήστη.

ΔιαχειριστέςΕπεξεργασία

Ένας διαχειριστής (sysop) της Βικιθήκης μπορεί:

 • Να διαγράφει σελίδες
 • Να προστατεύει σελίδες
 • Να απαγορεύει την είσοδο σε χρήστες οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στην Βικιθήκη.

Οι διαχειριστές της Βικιθήκης είναι οι παρακάτω χρήστες:

 1. Ah3kal
 2. Geraki
 3. Kalogeropoulos
 4. AndreasJS
 5. Ntetos

Αυτόματος κατάλογος διαχειριστών

Διαχειριστές διεπαφήςΕπεξεργασία

Ένας διαχειριστής διεπαφής της Βικιθήκης μπορεί να επεξεργάζεται σελίδες CSS/JS της Βικιθήκης, προσωπικές σελίδες CSS/JS & JSON των χρηστών της Βικιθήκης, σελίδες του ονοματοχώρου Mediawiki κα. (δείτε και meta:Interface administrators)

Οι διαχειριστές διεπαφής της Βικιθήκης είναι οι παρακάτω χρήστες:

 1. Ah3kal
 2. Geraki

Αυτόματος κατάλογος διαχειριστών διεπαφής

ΓραφειοκράτεςΕπεξεργασία

Ένας γραφειοκράτης (bureaucrat) της Βικιθήκης μπορεί να αναβαθμίζει τα δικαιώματα πρόσβασης των λογαριασμών των χρηστών σε sysop ή bureaucrat (ουσιαστικά να μετατρέπει τους χρήστες σε διαχειριστές ή γραφειοκράτες).

Οι γραφειοκράτες της Βικιθήκης είναι οι παρακάτω χρήστες:

 1. Geraki
 2. Kalogeropoulos

Αυτόματος κατάλογος γραφειοκρατών