Περί απίστων (Ηρακλείτου): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
=== {{π|4}}. Περὶ Ἄτλαντος. ===
Οὗτος παραδέδοται φέρων οὐρανὸν ἐπὶ τῶν ὤμων, ὅ ἀδύνατον ὑπὸ οὐρανὸν καὶ αὐτὸν ὄντα. ἀνὴρ δὲ σοφὸς ὤν τὰ κατὰ ἀστρολογίαν πρῶτος κατώπτευσε, προλέγων δὲ χειμῶνας καὶ μεταβολὰς *** ἄστρων καικαὶ δύσεις ἐμυθεύθη φέρειν ἐν αὑτῷ τὸν κόσμον.
 
=== {{π|5}}. Περὶ Κενταύρων. ===
 
=== {{π|6}}. Περὶ Τειρεσίου. ===
Οὗτος μετασχεῖν λέγεται τῆς γυναικείας καὶ ἀνδρείας φύσεως, κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόληψιν ἥν ἐπὶ Καινέως ἐγραψαμενἐγράψαμεν.
 
=== {{π|7}}. Περὶ Πασιφάης. ===
 
=== {{π|16}}. Περὶ Κίρκης. ===
Ταύτην ὁ μῦθος παρ<αδ>έδωκε ποτῷ μεταμορφοῦσαν ἀνθρώπους. ἦν δὲ ἑταίρα, καὶ κατακηλοῦσα τοὺς ξένους τὸ πρῶτον ἀρεσκείᾳ παντοδαπῇ ἐπεσπᾶτο πρὸς εὔνοιαν, γενομένους δὲ ἐν προσπαθείᾳ κατεῖχε ταῖς ἐπιθυμίας ἀλογίστως φερομένους πρὸς τὰς ἡδονάς. ἤττησεἥττησε δὲ καὶ ταύτην Ὀδυσσεύς.
 
=== {{π|17}}. Περὶ πυριπνόων ταύρων. ===
 
=== {{π|20}}. Περὶ τῶν χρυσῶν μήλων. ===
Δράκοντά φασι τὰ τῶν Ἑσπερίδων χρυσᾶ μῆλα φυλάττειν. ἀνὴρ δὲ ἐγένετο Δράκων, ὅς ἐκ τῆς ἐπιμελείας τῶν δένδρων πολὺν ἐσώρευσε χρυσόν. τοῦτον διαπρεπεῖς ἐθήρευσαν γυναῖκες, καὶ ταῖς | ἐρωτικαῖς ἐπιθυμίαις ἐνδήσασαι τὴτὴν ψυχὴν αὐτοῦ πρὸς τὸ λοιπὸν ὑπηρέτην ἔσχον καὶ φύλακα τοῦ κήπου.
 
=== {{π|21}}. Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου. ===
 
=== {{π|30}}. Περὶ τοῦ κυνὸς καὶ τῆς ἀλώπεκος. ===
Τῷ μὲν κυνὶ τοῦ Κεφάλου δεδομένον εἶναί φασιν γέρας ὅ ἄν ἴδῃ θηρίον καταλαμβάνειν, τῇ δὲ <Τευμησίᾳ> ἀλώπεκι ὑπὸ μηδενὸς καταλαμβάνεσθαι. διώκοντος οὖν τοῦ κυνὸς τὴν ἀλώπεκα, ἵνα μὴ λυθῇ τὸ πεπρωμένον, τοὺς δύο λίθους ὁ Ζεὺς ἐποίησεν. εἴη δ᾿ ἄν τὸ τοιοῦτον πλάσμα παρὰ τὴν αυτῶναὐτῶν ἀμφοτέρων κατὰ τὸν διωγμὸν πλάνην.
 
=== {{π|31}}. Περὶ τῶν Διομήδους ἵππων. ===
368

επεξεργασίες