Δεν το πιστεύω εγώ

(Ανακατεύθυνση από Δεν το πιστεύω εγώ!)
Δεν το πιστεύω εγώ
Συγγραφέας:
Ερωτικά
Λυρικά ποιήματα, ΑναμνήσειςΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΓΩ

Γιατὶ γλυκὸ φεγγάρι μου
Προβαίνεις λυπημένο;
Μὴ σ’ ἔχῃ ἐρωτευμένο
Ἐκείνη π’ ἀγαπῶ;
Δὲν τὸ πιστεύω ἐγώ!
Σὲ βλέπω ποῦ ’ς τὰ σύγνεφα
Νὰ κρύβεσαι γυρεύεις·
Γιὰ πὲς, παραμονεύεις
Ἀνίσως τὴν φιλῶ;
Δὲν τὸ πιστεύω ἐγώ!
Ἂν σ’ ὁρκισθῶ, φεγγάρι μου,
Ὁποῦ τ’ ὡραῖό της στόμα
Δὲν μ’ ἄξιωσεν ἀκόμα
Νὰ πάρω ἕνα φιλί,
Τὸ πίστευες ἐσύ;
Κι’ ἂν σοῦ ῎λεγα ὅτ’ ἡ φίλη μου,
Φεγγάρι ἀγαπημένο,
Ἅμα σ’ ἰδῇ κρυμμένο,
Μοῦ κρύβεται κι’ αὐτή,
Τὸ πίστευες ἐσύ;