Βικιθήκη:Προστασία κειμένων

Οι διαχειριστές της Βικιθήκης έχουν την δυνατότητα να "κλειδώνουν" άρθρα ή εικόνες έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η επεξεργασία τους ή η αλλαγή τους παρά μόνο από τους διαχειριστές.

Χρήσεις προστασίας

Επεξεργασία

Βανδαλισμός

Επεξεργασία

Προσωρινή προστασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σελίδες που αποτελούν επανειλημένα στόχο βανδαλισμού (διαφημιστικό ή ακατάλληλο υλικό, spam κτλ.).

Διαμάχες στην επεξεργασία

Επεξεργασία

Αν και τα κείμενα της Βικιθήκης δεν εξελίσσονται από τους χρήστες, όπως συμβαίνει στην Βικιπαίδεια, σε περίπτωση που παρουσιάζονται έντονες διαμάχες πάνω στην επεξεργασία ενός κειμένου ενδείκνυται η προσωρινή προστασία της σχετικής σελίδας προκειμένου να επιλυθούν.

Σελίδες που προστατεύονται

Επεξεργασία

Υπάρχουν αρκετές σελίδες που θα πρέπει να προστατεύονται:

  1. Μηνύματα συστήματος: Όλες οι σελίδες με το namespace MediaWiki πρέπει να κλειδώνονται ώστε να προστατεύονται από την επεξεργασία απλών χρηστών (μη-διαχειριστές). Οι σελίδες αυτές περιέχουν μηνύματα του συστήματος και η τροποποίηση τους μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.

Σελίδες που δεν προστατεύονται

Επεξεργασία

Υπάρχουν σελίδες που δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε προστασία από επεξεργασία (με εξαίρεση περιπτώσεις βανδαλισμού ή έντονης συντακτικής διαμάχης):

  1. Σελίδες συζήτησης: Καμία σελίδα συζήτησης δεν θα πρέπει να προστατεύεται. Σελίδες αυτού του είδους εξυπηρετούν την επικοινωνία με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων κειμένων.
  2. Σελίδες της Βικιθήκης: Σελίδες με το namespace Βικιθήκη: θα πρέπει να είναι σε θέση να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από όλους τους χρήστες καθώς δεν υπάρχει ανάγκη διασφάλισης του περιεχομένου τους. Επιπλέον περιλαμβάνουν και σελίδες βοήθειας για την Βικιθήκη στις οποίες μπορούν όλοι οι χρήστες να συνεισφέρουν.

Δείτε επίσης http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Protection_policy