Βικιθήκη:Διαγραφή σελίδων

(Ανακατεύθυνση από Βικιθήκη:Διαγραφή άρθρων)

Σελίδες υποψήφιες για διαγραφή περιλαμβάνονται είτε στην κατηγορία διαγραφών είτε στην κατηγορία πιθανών παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων.

Στις σχετικές σελίδες συζήτησης των υποψήφιων για διαγραφή σελίδων θα πρέπει να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η διαγραφή.

Δικαίωμα διαγραφής έχουν οι διαχειριστές της Βικιθήκης. Πριν τη διαγραφή μιας σελίδας θα πρέπει να παρέρχεται εύλογο χρονικό διάστημα (5-7 ημέρες) σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες. Αυτό δεν ισχύει για σελίδες που μπορούν να διαγραφούν άμεσα.

Περιπτώσεις που μπορούν να διαγράφονται άμεσα από τους διαχειριστές είναι:

  1. Σελίδες χωρίς περιεχόμενο ή ακατανόητο κείμενο.
  2. Δοκιμαστικές σελίδες χρηστών.
  3. Σελίδες βανδαλισμού της Βικιθήκης
  4. Σελίδες που έχουν διαγραφεί στο παρελθόν και επανέρχονται.
  5. Εικόνες ακριβή αντίγραφα υφιστάμενων εικόνων.
  6. Σελίδες που περιέχουν μόνο εξωτερικούς (διαφημιστικούς) συνδέσμους.
  7. Σελίδες με λανθασμένο (παραπλανητικό) τίτλο μπορούν να διαγράφονται άμεσα εφόσον το περιεχόμενό τους μεταφέρεται σε νέα σελίδα με τον ορθό τίτλο. Τίτλοι που περιέχουν απλά ορθογραφικά λάθη δεν χρήζουν διαγραφής αλλά είναι προτιμότερο να μετακινούνται στις σωστές σελίδες.


Υπενθύμιση: Για να προτείνεται τη διαγραφή μιας σελίδας μπορείτε να γράψετε {{διαγραφή}} εντός της σελίδας. Αν ένα κείμενο παραβιάζει πιθανά πνευματικά δικαιώματα, τότε μπορείτε αναλόγως να γράψετε {{copyright}}