Κατηγορία:Σελίδες υποψήφιες για διαγραφή

Βάλτε {{διαγραφή}} στην σελίδα που προτείνετε για διαγραφή και εξηγήστε τους λόγους στην σελίδα συζήτησής της ή γράψτε την στην Βικιθήκη:Σελίδες για διαγραφή και θα διαγραφεί όταν ένας από τους διαχειριστές κάνει τον τακτικό του έλεγχο.

Διαχειριστές: Αφήστε ένα εύλογο διάστημα (5-7) ημέρες πριν την διαγραφή, για την περίπτωση που διαφωνεί κάποιος. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για άρθρα που είναι σίγουρα για να διαγραφούν π.χ. με λανθασμένο τίτλο.

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει αυτή τη στιγμή σελίδες ή πολυμέσα.