Βίος Απολλωνίου του Τυανέως (Φιλόστρατος)

Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον (Βίος Απολλωνίου του Τυανέως)
Συγγραφέας: